Monday, December 29, 2008

Jain dil wich pyar di ramz nahin - Baba Bhuley Shah


jaiN dil wich pyar di ramz nahiN
bass ouou dil kouN weeran samajh
jadouN pyar di jaan sujhaan nahiN
ouou banday kouN nadaan samajh
ee-o pyar aye dars waleeaN da
aye maslak paak nabeeaN da
anmool pyar di daulat aye
ee-koun uqba da samaan samajh
eee pyar di khatir arsh banney
eee pyar di khatir farsh banney
khoud pyar khudda wich wassda aye
meiN sach ahdaa, Quran samajh

[Baba Bhulay Shah]

No comments:

Post a Comment